Naturens Uge

31 42 09 48

Mandag-fredag: 10:00-15:00

naturensuge@dn.dk

For pakker til dagtilbud

24 65 70 99

Ida fra Friluftsrådet

ikr@friluftsraadet.dk

Pressekontakt

26 79 59 83

Mikkel Faartoft

mikkel@dn.dk


Kontakt en medarbejderNaturvejleder

Danmarks Naturfredningsforening
Thomas Neumann

Mail: neumann@dn.dk

Pressemedarbejder

Danmarks Naturfredningsforening
Mikkel Faartoft

Tlf. 26 79 59 83
Mail: mikkel@dn.dk

Projektleder

Danmarks Naturfredningsforening
Pernille Baade

Tlf. 31 42 09 48
Mail: pb@dn.dk

Konsulent

Friluftsrådet
Bjarke Lembrecht Frandsen

Tlf. 42 60 50 13
Mail: blf@friluftsraadet.dk


Konsulent

Friluftsrådet
Sune Møller Petersen

Tlf. 24 67 66 43
Mail: smp@friluftsraadet.dk

Konsulent
(spørgsmål vedr. dagtilbud)

Friluftsrådet
Ida Kryger

Tlf. 24 65 70 99
Mail: ikr@friluftsraadet.dk

Kommunikationskonsulent

Friluftsrådet
Astrid Grunert Rantorp

Tlf. 24 63 63 88
Mail: agr@Friluftsraadet.dk