Mikroblitz

At lede efter alle de dyr, planter og svampe der findes rundt om skolen, er et sjovt detektivarbejde. Det kan, hvis nu I synes, også sættes op som en konkurrence. Formålet med en sådan bioblitz eller mikroblitz er at give eleverne en forståelse for, hvor meget forskelligt levende, der alligevel findes på skolen eller tæt på skolens område.

I kan lave en 24 timers undersøgelse af, hvor mange dyr og organismer der er på skolens område. I kan lave kartoffel og faldfælder til at fange og se hvilke dyr der lever om natten. I kan også lave sukkerlokning og se, hvilke natsværmere der er i luften på skolen om natten.

Gå tilbage for at se, hvordan I laver sukkerlokning.

billede
billede
billede