Fotosafari

Man kan blive klogere på den natur, der omgiver os på mange måder. Fx kan man tage på fotosafari. Send eleverne ud i mindre grupper, hvor de skal lede efter forskellige arter. De kan fx gå på jagt efter så mange forskellige grønne planter på skolen som muligt. Så mange blomster som muligt, eller svampe.

Eleverne skal have minimum 1 telefon med på hvert hold, så de kan dokumentere, hvilke planter eller svampe, de finder. Eleverne tager billeder af de forskellige arter, og der kan sættes forskellige krav til deres jagt: Find fx fem arter fra rigerne: Svamperiget, planteriget, dyreriget.

Eleverne kan også downloade appen ’Seek’ fra iNaturalist, som kan bruges til at scanne og artsbestemme de planter, de møder. Appen er gratis og nem at bruge.