Svampe-safari og udstilling

Svampe er spændende små finurlige skabninger, og de skyder op alle mulige steder i den danske natur. Svampe er hverken planter eller dyr, men har deres eget rige. Svampe er ikke farlige at røre ved, så længe man altid vasker hænder efter turen. Alle de svampe vi kan plukke, er svampens frugtlegeme. De skal ses som æbler på æbletræet, der også kan plukkes, og træet lider ikke skade, når vi plukker fra det. Tværtimod er det bestemt i svampens interesse at blive plukket, da så spredes dens sporer (frø) endnu bedre.

Der vokser svampe på træer, på stammer som ligger på jorden, på træstubbe, i granskov, på græsplæner, i hegn og skov. Prøv at se, hvor mange forskellige slags svampe I kan finde på skolens matrikel.

En svampejagt kan munde ud i en udstilling, hvor I kan blive klogere på, hvor mange forskellige slags svampe, der findes på skolens matrikel eller i nærområdet.

Inddel eleverne i små grupper og sæt dem til at finde så mange forskellige svampe som muligt. Når de kommer tilbage efter fx 25 minutter, kan de lave en udstilling på en dug eller et klæde.

De kan lægge svampene i mønster, i farver, størrelse, lugt, skønhed, eller hvor langt væk fra skolen, de er fundet.

Hvis der er tid, kan eleverne finde navnene på en eller flere af svampene, skrive dem på et stykke papir og lægge dem sammen med udstillingen. Eleverne kan på skift fremlægge, hvilke svampe de har fundet – og måske også hvad der er særligt ved netop disse svampe, eller hvor de har fundet dem.

Det skal I bruge:

  • Duge eller klæder
  • Poser til indsamling.
  • Evt svampebøger eller appen Inaturalist eller Svampeatlas til at identificere svampene.
  • Papir og blyant eller tusch til at lave skilte.